Blockchain & distributed trust - Part 2/3: transparency & confidentiality

13/09/2018
Part 1 in our series dealt with the possibilities of blockhain on a conceptual level. Part 2 discusses what blockchain can do for you: protecting data and enforcing rules (including transferring assets). Can blockchain do this without compromise? ... Continue reading →

BeSure - A realistic blockchain case for the Belgian government

11/09/2018
Smals Research devised and developed in detail a blockchain application in the first half of this year. A comprehensive analysis was made, as well as a working proof of concept. This blog post explains the business case and approach at a high level. ... Continue reading →

Blockchain and distributed trust - How do they relate? (part 1/3)

14/06/2018
You know them, those psychological tests where you hear or see something and you have to spontaneously say what comes in mind. When you hear "distributed trust", most readers will answer "Blockchain" with confidence. But what exactly is the relationship between blockchain and distributed trust? Is blockchain ... Continue reading →

Linking Together Personal Data in the Era of Big Data & GDPR

18/04/2018
In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to become GDPR ... Continue reading →

Blockchain - Gedistribueerd, maar met tendenzen tot centralisering

21/01/2019
Blockchain, en bij uitbreiding DLT (Distributed Ledger Technology), wordt gezien als een technologie om vertrouwen te distribueren. Toch moeten we ons bewust zijn dat dit niet uitsluit dat vormen van centralisatie in een blockchaincontext - al dan niet verborgen - kunnen en zullen blijven bestaan. Het gedistribueerd utopia zal dan ook nog niet voor morgen zijn. Continue reading →

Blockchain & gedistribueerd vertrouwen, deel 3/3: Het blockchain trilemma

18/09/2018
Deel 1 in onze reeks ging in op wat we bedoelen met gedistribueerd vertrouwen en wat blockchain wel en niet kan. Deel 2 ging over het moeilijke evenwicht tussen transparantie en confidentialiteit. In dit derde en laatste deel bekijken we het spanningsveld tussen drie concepten: veiligheid, ... Continue reading →

BeSure - Een realistische blockchain case voor de overheid

04/09/2018
Smals Onderzoek heeft begin dit jaar in detail een blockchain toepassing uitgewerkt. Er werd zowel een uitgebreide analyse gemaakt, als een werkende proof of concept. Deze blogpost legt op hoog niveau de problematiek en aanpak uit. ... Continue reading →

Blockchain en gedistribueerd vertrouwen – Hoe zit dat nu precies? (Deel 2/3: Confidentialiteit)

21/08/2018
Deel 1 in onze reeks ging in op wat blockhain op conceptueel niveau wel en niet kan. Deel 2 gaat in op wat blockchain wel kan: het beschermen van data en het afdwingen van regels (met inbegrip van transfereren van activa). Kan blockchain dit compromisloos? ... Continue reading →

Blockchain en gedistribueerd vertrouwen – Hoe zit dat nu precies? (Deel 1/3)

10/06/2018
Je kent ze wel, die psychologische tests waarbij je iets hoort of ziet en je spontaan moet zeggen wat er in je opkomt. Bij het horen van “gedistribueerd vertrouwen” zullen de meeste lezers vol zelfvertrouwen “Blockchain” antwoorden. Maar wat is nu precies de relatie tussen blockchain en ... Continue reading →

Enkele valkuilen met smart contracts in Ethereum

20/02/2018
Ethereum is het meest populaire blockchain-platform voor ‘smart contracts’. Dit zijn in feite stukjes code die gedistribueerd worden uitgevoerd binnen een blockchain-netwerk. Voor iemand met een beetje programmeerachtergrond ziet een smart ...contract in Ethereum eruit als normale code. Toch zijn er specifieke valkuilen ... Continue reading →

Blockchain & Smart Contracts - FAQ voor Juristen

09/01/2018
Onderstaand artikel werd geschreven op vraag van Larcier Group, de autoriteit voor juridische vakliteratuur, en verschijnt in hun magazine Emile en Ferdinand. Het artikel tracht te antwoorden op een aantal vragen rond blockchain die leven bij heel wat juristen. Continue reading →

Bitcoins vreten steeds meer energie: equivalent van 39% van Belgische stroomverbruik

13/12/2017
Voor bitcoins moeten zware computers en servers overuren draaien, en dat vreet energie, zeker nu de koers van de bitcoin onlangs scherp is gestegen: momenteel gaat het naar schatting om het equivalent van 39 procent van het totale … Continue reading →

‘De bitcoin is een ecologische ramp’

19/10/2017
Voor de ontginning van de virtuele munt bitcoin is in één jaar tijd ongeveer evenveel elektriciteit nodig als wat half Vlaanderen in dezelfde tijdsspanne verbruikt. ‘Een zware ecologische prijs om betalingen uit te kunnen voeren zonder de tussenkomst van een bank.’ … Continue reading →

Bitcoin – Van Experiment tot Ecologische Ramp

17/10/2017
Op 22 mei 2010 kocht een software ontwikkelaar 2 pizza’s voor 10 000 bitcoins. Vandaag zijn 10 000 bitcoins ongeveer 40 miljoen dollar waard. Die astronomische stijging spreekt tot de verbeelding. Toch heeft dit succesverhaal een nauwelijks belichte keerzijde … Continue reading →

Blockchain - Wervelwind in de audit wereld?

19/09/2017
Blockchain is een baanbrekende technologie. Het is de ruggengraat van Bitcoin, de digitale cryptomunt waarmee u geld kunt transfereren zonder dat daar een bank aan te pas komt. Die blockchain-technologie kan ook ingezet worden in andere domeinen om het belang … Continue reading →

Open en minder open blockchain netwerken

>07/06/2017
Blockchain zag in 2009 het licht met de lancering van Bitcoin. Het Bitcoin netwerk is extreem open en transparant; iedereen kan minen, iedereen kan transacties publiceren en iedereen kan de volledige inhoud van de blockchain zien. Daarenboven kan iedereen wereldwijd … Continue reading →

Beslissingsmodel: Wanneer blockchain gebruiken?

11/01/2017
Blockchain wordt gezien als een disruptieve technologie die de komende jaren een grote impact zal hebben, ook in overheidscontext. Veel bedrijven en overheden zullen dan ook geconfronteerd worden met de vraag of blockchain technologie een meerwaarde kan hebben bij de … Continue reading →

Smart Contracts – Autonome code op een blockchain

18/10/2016
In een eerdere blogpost hadden we het over Bitcoin en blockchains. Indien deze termen u vertrouwd in de oren klinken is de kans groot dat u ook al de term smart contract heeft horen waaien, wat ook wel blockchain 2.0 genoemd wordt. Deze blogpost gaat hier dieper op in. … Continue reading →

Keyless Signature Infrastructure (KSI) – Een alternatief op PKI voor digitale handtekeningen

22/03/2016
Een public key infrastructure, of kortweg PKI, wordt algemeen gezien als de enige manier om digitale handtekeningen te plaatsen. Toch heeft Estland al acht jaar een alternatief dat luistert naar de naam Keyless Signature Infrastructure, of kortweg KSI. Hoe werkt … Continue reading →

Blockchain, het kloppend hart van Bitcoin

23/02/2016
Bitcoin is de eerste gedistribueerde cryptocurrency, of anders gezegd, de eerste munteenheid die voor financiële transacties dankzij cryptografie geen nood heeft aan centrale partijen, zoals traditioneel de banken. Het kloppend hart van het in 2009 gelanceerde Bitcoin is de blockchain, … Continue reading →

De Cloud is als... Elektriciteit? Of toch eerder Goud?

30/09/2015
Het gebruik van cloud diensten wordt vaak vergeleken met het gebruik van electriciteit. Toch mogen we deze vergelijking niet te ver doortrekken. Wanneer we spreken over gevoelige overheidsgegevens lijkt een andere vergelijking accurater. Vergelijking 1: Cloud & Electriciteit Gebruik van … Continue reading →

Big data & krakend ijs onder anonimisatie

12/05/2015
Inleiding Elk bedrijf bezit wel persoonsgegevens. Denken we maar aan winkels, banken en transportbedrijven. Deze gegevens kunnen interessant zijn voor andere doeleinden dan waarvoor ze initieel verzameld werden. Dit kan binnen het eigen bedrijf zijn, maar gegevens kunnen ook voor … Continue reading →

Voici les 7 mythes du Bitcoin, une pseudo-monnaie qui est "détournée par la spéculation

30/03/2018
Le Bitcoin, vous en avez déjà entendu parler. Mais savez-vous exactement ce que c'est, et comment ça tourne ? Dans les allées du plus grand salon belge dédié à la cybersécurité, nous avons assisté à une présentation d'un expert belge, Kristof Verslype, qui démonte en 7 points les mythes ... Continue reading →